Híreink

FELHÍVÁS

Felhívás

Az egykori, szomorú emlékezetű kistarcsai internálótábor helyén Kistarcsa Város Önkormányzata egy modern, 21. századi, de a múltat hitelesen feltáró emlékhely kialakítását kezdte meg. A kistarcsai tábor azon emlékhelyek egyike Magyarországon, ahol a 20. század mindkét szörnyű, embertelen diktatúrája letette „névjegyét”.

Sok idő telt az internálótábor bezárása óta, de az itt raboskodók sebeit, lelki traumáit az idő sem tudta begyógyítani. Sajnos mind a nácizmus, mind a kommunizmus, mindkét diktatúra megnyomorította a Kistarcsára hurcoltak százait, ezreit. Hosszú ideig nem beszélhettek arról, ami a kistarcsai tábor falain belül történt, életük a szabadulást követően is embertelen volt. Bízunk abban, hogy a most létrejövő emlékhely képes lesz arra, hogy az egykori rabok, internáltak számára is feloldást hozzon. Mindehhez hiteles történetközlésre, a tábor történetének tényeken, történelmi forrásokon alapuló megismertetésére van szükség,

Mindennek tükrében kérjük az egykori rabokat, internáltakat, a hozzátartozókat, az ismerősöket, a kistarcsaiakat és mindenkit, aki a kistarcsai internálótáborhoz fűződő tárgyi relikviával, fotóval, írásos forrással, levelezőlapokkal rendelkezik vagy tudomása van ilyen forrásokról, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:

Kistarcsai VMSK Kft.

Kapcsolattartó: Pongrácz Viktória

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

Tel: 06 20 568 75 98

Email: viktoria.pongracz@vmsk.hu

A cég felkészült arra, hogy ha nem kívánnak megválni a már több évtizede őrzött személyes tárgytól, fényképtől, a családi legendárium fontos forrásától, a közgyűjtemény a behozott tárgyakat korszerűen digitalizálva, a relikviát az eredeti tulajdonosának juttatják vissza.

Bízunk abban, hogy ez a felhívás minél több érintetthez eljut, kérjük, segítsenek bennünket ebben a gyűjtő- és feltárómunkában!

Kistarcsa, 2017. szeptember 05.                           

                                                                                           Tisztelettel és köszönettel:

                                                                                                    Solymosi Sándor

                                                                                                        polgármester

« Visszalépés az hírek listájához