Az alapítványról

Az alapítvány céljai

Segíti a volt kistarcsai internáló tábor történeti és tárgyi dokumentumainak a felkutatását, gyűjtését, feldolgozását és támogatja azok bemutatását. Adományokat gyűjt a Kistarcsai tábor múzeum kialakítására és berendezésére. Előadások, kulturális és sport rendezvények szervezésével olyan kommunikációs tevékenységet végez, amely közvetíti az ifjabb korosztály számára a szocialista társadalmi rendszer visszaéléseit és az internáló táborokban megtörtént szabadság és életellenes cselekedeteket. Együttműködésre törekszik valamennyi kommunizmus áldozatait tömörítő szervezettel.

Gondoskodik a magyar történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig. Kutatja a magyarországi és a határon túli internáló táborok történetét. Elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, támogatja ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét.

Az alapítvány feladata

Kistarcsai volt internáló tábor területén emléktábor létrehozása, kialakítása, a területen meglévő épületek felújítása, az emléktáborban múzeum és könyvtár, valamint interaktív bemutatótermek (pl.: állandó kiállítás, konferencia vetítőterem, élő történelem órát bemutató terem) kialakítása, az internáló tábor történetének, az ott zajló eseményeknek a bemutatása, feldolgozása, kapcsolódó dokumentumok, tárgyak gyűjtése, kiállítása, történelmi tudat erősítése, történelmi hagyományok ápolása.

Az internáltak egyházi áldozatok emlékének őrzése, a tábor és Kistarcsa népszerűsítése, a tábor Kistarcsa jelképeként való megismertetése, ifjúsági, iskolai és ismeretterjesztő programok szervezése a tábort érintő témákban, kapcsolattartás más társadalmi, egyházi szervezetekkel, a táborba internált nemzetiségek és népcsoportok képviselőivel.

 

Alapítók:

Zsiák Péter

Juhász István

Solymosi Sándor

Méhesné Horváth Erika

ifj. Juhász István

Csaja János

Zsiák Balázs

Gacsályi Ádám

Szilárdi LászlóKuratórium:

Tóth Borbála

Szemán Gergely

Vass Ferenc