Az alapítványról

Az alapítvány céljai

Segíti a volt kistarcsai internáló tábor történeti és tárgyi dokumentumainak a felkutatását, gyűjtését, feldolgozását és támogatja azok bemutatását. Adományokat gyűjt a Kistarcsai tábor múzeum kialakítására és berendezésére. Előadások, kulturális és sport rendezvények szervezésével olyan kommunikációs tevékenységet végez, amely közvetíti az ifjabb korosztály számára a szocialista társadalmi rendszer visszaéléseit és az internáló táborokban megtörtént szabadság és életellenes cselekedeteket. Együttműködésre törekszik valamennyi kommunizmus áldozatait tömörítő szervezettel.

Gondoskodik a magyar történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig. Kutatja a magyarországi és a határon túli internáló táborok történetét. Elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, támogatja ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét.

Alapítók:

Zsiák Péter

Juhász István

Solymosi Sándor

Méhesné Horváth Erika

ifj. Juhász István

Csaja János

Zsiák Balázs

Gacsályi Ádám

Szilárdi László

Az alapítvány feladata

Kistarcsai volt internáló tábor területén emléktábor létrehozása, kialakítása, a területen meglévő épületek felújítása, az emléktáborban múzeum és könyvtár, valamint interaktív bemutatótermek (pl.: állandó kiállítás, konferencia vetítőterem, élő történelem órát bemutató terem) kialakítása, az internáló tábor történetének, az ott zajló eseményeknek a bemutatása, feldolgozása, kapcsolódó dokumentumok, tárgyak gyűjtése, kiállítása, történelmi tudat erősítése, történelmi hagyományok ápolása.

Az internáltak egyházi áldozatok emlékének őrzése, a tábor és Kistarcsa népszerűsítése, a tábor Kistarcsa jelképeként való megismertetése, ifjúsági, iskolai és ismeretterjesztő programok szervezése a tábort érintő témákban, kapcsolattartás más társadalmi, egyházi szervezetekkel, a táborba internált nemzetiségek és népcsoportok képviselőivel.

Kuratórium:

Vass Ferenc

Tóth Borbála

Simó Zoltán